Päť situácií kedy šéfovia objednávajú teambuilding

Tímová spolupráca sa nemusí pilovať iba na pracovisku. Teambuilding je menej formálny ako robota, viac uvoľnený a športový. Rozdiely medzi šéfstvom a radovými zamestnancami sa stierajú, preto ide o ideálny nástroj na lepšie spoznávanie sa navzájom. A tu sú spomínané situácie:

 

  1. Prijali ste nových pracovníkov alebo formujete nový tím. Rozdeľujete úlohy, stanovujete zodpovednosť, pravidlá. Skrátka – klímu v práci tvoríte od začiatku. Ľudia, ktorí sa socializujú – poznajú sa medzi sebou lepšie, vychádzajú spolu dobre – sú v práci efektívnejší a lepšie riešia nedorozumenia medzi sebou.

  2. Váš súčasný tím nepracuje efektívne. Možno je to tým, že úlohy nie sú rozdelené dobre alebo sú ľudia slabo motivovaní. Počas teambuildingovej aktivity si môže vedúci všímať silné a slabé stránky jednotlivcov, ich záujmy a zvyky. Pomôže mu to lepšie pochopiť vlastnosti zverených ľudí a lepšie naplánovať pracovné detaily.

  3. V kolektíve viazne komunikácia a prepukajú konflikty. To najhoršie čo sa vám môže stať je, že sa vaši zamestnanci medzi sebou hádajú (alebo naopak – ignorujú sa), prehadzujú si úlohy, obviňujú sa z nedodržiavania uzávierok a podobne. Dobrý šéf je aj dobrý psychológ a občas treba jednoducho vypustiť paru v tíme a zomknúť sa.

  4. Potrebujete oživiť tím, ktorý javí známky vyhorenosti. Ak pozorujte medzi zamestnancami stratu záujmu o prácu, je čas prísť s niečím novým, čo povzbudí stratený záujem. Obzvlášť pri kreatívnych zamestnaniach je nepríjemné, ak pracovníci začnú pracovať mechanicky a prestanú prichádzať s nápadmi a inováciami. Každodenná rutina môže ubíjať. Zaujímavá teambuildingová aktivita vnesie svieži vzduch do kolektívu.

  5. Chcete sa odmeniť ľuďom za dobrú prácu. Nemusíte mať žiadne zvláštne dôvody, teambuilding je moderná aktivita a firma ju môže zaplatiť aj len čisto ako bonus pre ľudí – jednoducho zo zábavy. Táto forma odmeny môžu zdvihnúť úroveň podnikovej kultúry a zvýšiť kredit vedúcich v očiach svojich podriadených.