Team building ukazuje ako si firma váži ľudí

Bez zamestnancov by žiadna spoločnosť nefungovala. Pri team buildingu sa často zdôrazňuje, že sa pri ňom stmeľujú kolektívy, nabádajú sa k spoluprácii a komunikácii. No najmä nejde o bežný pracovný deň, ide o zaujímavosť - ako keď ste v škole šli na deň do prírody - a objednaním team buildingu hovoríte svojim podriadeným a kolegom aj to, že si ich naozaj vážite a poznáte aj iné stránky života než len prácu.

Ako zamestnávateľ, samozrejme aj pri oddychových alebo športových aktivitách, sledujete ako sa vašim ľuďom darí, ako im ide hra v tíme, akú má kto osobnosť a ako si dokážu poradiť s neobvyklými prekážkami. Výsledkom team buldingu však nie je špehovanie, ale zábava. Čo team building dáva pracovným kolektívom?

  • Ľudia sa lepšie spoznávajú aj z inej stránky. Zlá morálka, odcudzenie, nepriateľstvo - to sú negatívne javy, ktoré znehodnocujú prácu.Naopak, výkony stúpajú ak sú kolegovia zároveň aj priatelia. A v team buildingovej hre (ako sú naše escape roomy) sa práve nájdu kamaráti a tí, ktorým to spolu ide.
  • Pozorujete svoje slabiny a silné veci. Ako inde v živote aj pri hre platí - prirodzení vodcovia nevydržia dívať sa na prešľapujúcu skupinu a začnú všetko sami od seba organizovať. Vidíte kto viac premýšľa, kto viac skúša predmety okamžite, kto je tichý a čaká na pokyny, kto panikári, kto ako reaguje a podobne.
  • Oslava tímového ducha. Opäť píšeme - zábava, alebo ak chcete, oddychový čas, sú dôležité rovnako ako pauzy a prestávky v divadle. Ľudia v práci často vyhoria, prichádzajú o motiváciu, chodia do roboty len po výplatu. To nie je správne. Človek sám od seba nezíska radosť z výkonu, k  tomu mu môže dopomôcť len tím - človek je predsa len spoločenský tvor.
  • Hra podporuje fantáziu a kreativitu. Každá hádanka v escape roome má svoje riešenie, ale ako k nemu prídete - to je už na vás. Pri hre rovnako ako v práci je veľmi dôležitá inovácia, nové nápady, schopnosť zamyslieť sa nad problémom z inej strany.
  • Komunikácia. Keď sa ľudia medzi sebou nebavia, netvoria tím. Nie sú kolektív, nie sú pracovná skupina. Sú len náhodne okoloidúce sólo bunky. Musíte sa rozprávať - či už v hre, v robote, v rodine alebo kdekoľvek inde. Komunikácia je to, čo nás udržuje pospolu.