Biznis lekcie, ktoré vám dá escape room

Escape room nie je len o oddychu, prázdninách a zábave. Z jeho aktívnej komplexnosti a nutnosti spolupracovať v tíme sa môžete aj niečo naučiť - niečo, čo sa vám hodí aj v pracovnom živote. Tu sú lekcie, ktoré sa vám zídu aj vo firme:

1. Skupina nasleduje lídra. Líderstvo nemá byť absolutistická moc daná zhora, ale praktická potreba. Lídra potrebujete prirodzene. Takého, ktorý ľudí vedie a maká, nielen poháňa a užíva si ich výsledky.

2. Čas je základná veličina všetkého. Všetko má svoj časový rozvrh. Veľa práce sa musí zmestiť do maličkého časového rámca (pri hre v escape roome napríklad do jednej hodiny) - a vy musíte nielen podliehať panike, ale aj nájsť svoj rytmus, optimalizovať svoje metódy a zvládnuť úlohy s rezervou. 

3. Tím musí byť schopný riešiť problémy. Pri hre aj práci ste postavení pred konkrétnu úlohu a ďalej sa dostanete iba po jej vyriešení. Nikto nesmie stáť neužitočne vzadu, alebo prekážať. Ozajstný tím spolupracuje a pozná sa navzájom. Hlavné pravidlo - problémy vždy prídu, a preto treba byť v pohotovosti neustále.

4. Každý musí komunikovať. Bez dorozumievania sa nie ste tím, ale len hromada náhodných ľudí. V hre nedokážete zdolať logickú hádanku, v práci ste pomalí a neproduktívni. Veľa komunkácie vnesie veľa svetla do problematiky. Musíte sa učiť byť efektívni, zhovorčiví a ísť vecne k jadru.

5. Prispejte maličkosťami a rozumejte celkovému cieľu. Bez motivácie je výkon chabý. Každý v skupine musí rozumieť o čo ide a musí mať záujem na dokončení spoločného dielu. Zamestnanci alebo hráči, ktorým je všetko jedno - nie sú dobrou posilou. Naopak, aj drobná pomoc môže byť významná, ak je úprimná a človek pomáha v najlepšej viere.