Pravidlá hry

 1. Táto hra vyžaduje logické myslenie a tímovú spoluprácu. Vy a Váš tím ste sa ocitli v hre, ktorá sa odohráva v realite, hlavným hrdinom tejto hry ste práve vy. Cieľom hry nie je len úspešné vyriešiť všetky úlohy, ale zažiť skutočné dobrodružstvo, zabaviť sa a odniesť si neopakovateľný zážitok.
 2. Hru môžu absolvovať 2 až 4 hráči.
 3. V našich hrách je prísne zakázané používať telefóny, tablety a iné technické zariadenia, taktiež je zakázané fotografovať a natáčať video a audio záznamy počas hry.
 4. V našom zábavnom centre sú k dispozícii skrinky na uloženie osobných vecí. Pred začiatkom hry si ich u nás bezpečne odložíte, vaše osobné veci sú po celý čas strážene personálom zábavného centra Questum – new escape room.
 5. Časový limit na splnenie úlohy je 60 minút, odporúčame Vám prísť 10 až 15 minút pred začatím vašej hry, v prípade meškania bude doba meškania odpočítaná z časového limitu na splnenie hry.
 6. Počas hry je zakázané používať hrubú fyzickú silu. Používaním hrubej fyzickej sily by mohlo dôjsť k poškodeniu technického zariadenia a v takomto prípade sú hráči povinný škodu uhradiť.
 7. Hry sa nemôžete zúčastniť pod vplyvom omamných a psychotropných látok.
 8. Hra „Paranormalnoe jav“ nie je určená pre slabšie povahy (napr. pre ľudí, ktorí neznesú pohľad na krv a pod.), do hry vstupujete na vlastnú zodpovednosť.
 9. Hra „Tajomstvo Nikola Teslu“ nie je vhodná pre ľudí trpiacich epilepsiou, ľudí s kardiostimulátorom a pod. V hre sa nachádzajú technické zariadenia, ktoré vytvárajú elektrické výboje, stroboskop a množstvo technických zariadení, ktoré by mohli spôsobiť epileptický záchvat alebo obmedziť činnosť prístrojov na úpravu činnosti srdca.
 10. V prípade, že si nie ste istý, či s vaším zdravotným stavom môžete absolvovať naše hry informujte sa u svojho ošetrujúceho lekára, každý je zodpovedný za svoj zdravotný stav.
 11. Naše priestory sú vybavené bezpečnostným kamerovým systémom, počas celej hry ste monitorovaný.
 12. V našich miestnostiach sa nachádza tlačidlo „HELP“, ktoré slúži hráčom v prípade, že potrebujú poradiť ako postupovať v riešení úloh. Po jeho stlačení s vami náš personál môže komunikovať pomocou audio zariadenia nainštalovaného v miestnostiach.
 13. Vybavenie je majetkom spoločnosti PHOBIA s.r.o., v prípade odcudzenia bude podané trestné oznámenie a kamerový záznam odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní na území Slovenskej republiky.
 14. V priestoroch je zakázané fajčiť a požívať omamné a psychotropné látky.
 15. V našich priestoroch treba dbať na bezpečnosť seba a svojho tímu, v prípade, že sa chystáte hru navštíviť s deťmi ste za nich zodpovední. Počas hry musíte dávať pozor, aby ste sa nijako nezranili (nepovolenými zásahmi do elektrických zariadení, dotýkaním sa nahriatych a ostrých predmetov) a dodržiavať všetky uvedené pravidlá hry.
 16. V prípade porušenia pravidiel hry a nevhodného správania si prevádzkovateľ vyhradzuje právo hru predčasné ukončiť bez nároku na vrátenie vstupného poplatku.
 17. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok navštívte podstránku FAQ na www.questum.sk alebo nás neváhajte kontaktovať, náš personál je Vám plne k dispozícii počas otváracích hodín zábavného centra „Questum – new escape room“
Pravidlá hry sú platné od 1.1.2016

Vypracoval: Yulia Kolesova – konateľ PHOBIA s.r.o.